Leerdoelen

Wij werken met leerdoelen die zijn gekoppeld aan de kerndoelen of de eindtermen van de examenprogramma’s. De leerdoelen zijn bedoeld voor zowel leerlingen als docenten, zodat duidelijk is wat er van hen wordt verwacht om te leren. Daarnaast bieden de leerdoelen een houvast bij het voorbereiden op toetsen.

We verwerken de leerdoelen ook in de toetsen zelf. In het antwoordmodel van de toetsen kun je zien welke vraag is gekoppeld aan welk leerdoel.

Voor elk vak stellen we een verantwoordingsdocument op, dat je kunt vinden op de website van de methode onder (keuze)vakken.

Was this article helpful?

Related Articles